Tuesday, June 9, 2009

Pembentangan Proposal Kumpulan

Tarikh : 1 Jun 2009

Pensyarah : Halimah Harun

Pensyarah telah memanggil beberapa kumpulan secara rawak untuk tampil ke depan bagi membentangkan tugasan proposal masing-masing.
Terdapat lima kumpulan yang telah dipilih dalam sesi ini. Sesi pembentangan ini bertujuan untuk berbincang dan memperbetulkan kesilapan yang wujud dalam setiap tugasan yang telah dilaksanakan.

Setiap kumpulan diminta untuk membuat pembetulan di atas setiap item atau perkara yang dibincangkan atau dicadangkan...

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment