Sunday, July 12, 2009

"Gud Luck For Da Exam" To All Students DPLI Jan 09 Intake UKM..


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini


ALL THE BEST FRIENDS...SEMOGA KITA SEMUA LULUS CEMERLANG..
INSYAALLAH...AMIN...:)

Tuesday, June 30, 2009

Tugasan: Projek Mini Kajian Tindakan

Tarikh pembentangan : 29 Jun 2009 (Minggu ke 11) & 6 Julai 2009 (Minggu 12)
(Tarikh akhir)

Projek Mini Kajian Tindakan A (Berpasukan), 15%

- Lakukan 1 kajian tindakan kolaboratif dalam kelas pengajaran mikro dan makro
- Laporkan dalam bentuk artikel kertas seminar dan bentangkan pada
minggu ke 11 dan 12

Pelaksanaan

1. Projek perlu dilaksanakan secara berkumpulan 3-5 orang berdasarkan major; Biologi/ Pendidikan Islam (mengikut kumpulan kecil dalam kelas pengajaran mikro dan makro, sekiranya ada.

2. Pilih satu sesi pengajaran yang telah dilakukan dalam kelas pengajaran mikro dan makro mengikut subjek: Biologi/ Pendidikan Islam

3. Buat laporan dalam bentuk artikel/ artikel journal kertas seminar, yang mengandungi:
 • Abstrak
 • Pengenalan & kajian kepustakaan
 • Metodologi
 • Pengumpulan data, analisis data & dapatan kajian
 • Perbincangan
 • Rumusan (Kesimpulan & penambahbaikan)
 • Rujukan
4. Pembentangan perlu dibuat dalam bentuk Power point ( 8 Slaid):
 1. Tajuk
 2. Tujuan Kajian
 3. Objektif/soalan kajian
 4. Prosedur kajian tindakan
 5. Dapatan kajian
 6. Dapatan kajian
 7. Dapatan kajian
 8. Cadangan penambahbaikan kajian & penutup

Proposal untuk Pn.Sakinah

Proposal untuk Pn.Sakinah

Tuesday, June 9, 2009

Nota kuliah - Analisis Data

Tarikh : 9/6/2009
Pensyarah : Pn. Nor Sakinah Mohamad

Analisis data ialah proses mengunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk cadangan kesimpulan dan menyokong keputusan. Pastikan terdapat sekurang-kurangnya tiga atau lebih jenis data u untuk dianalisis.

Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis data. Cari pola, kategori, persamaan dan terangkan trend dan pertanyaan serta katalogkan pemerhatian kemudian bilang dan bandingkan serta buatlah anggaran.

Langkah menganalisis data kualitatif

Langkah pertama

-tengok secara lalu maklum balas
-ambil nota atas tema yang muncul, isu/ faktor yang kamu dengar
-cari item yang berulang dan penting

Langkah kedua

-pilih tiga atau empat tema dan kategori yang muncul dan bina matriks
-cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama
-tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar ditepinya
-gunakan warna kod berbeza untuk setiap kategori yang berlainan

Langkah tiga

-jika boleh, bincangkan tinjauan dengan pendidik lain
-baca tinjauan (soal selidik) dan highlightkan kata kunci yang berkaitan dengan tema/ kategori yang telah dikenalpasti
-seterusnya rekodkan dapatan dalam kotak bersesuian dalam carta matriks yang dibina

Langkah empat

-tanya (apa yang telah saya perolehi?)
-rekodkan pemerhatian pola yang muncul semasa kamu memerhatikan atau melihat matriks, contohnya:
a) pola konsep
b)pola sikap

-tulis/ rekodkan pemerhatian bawah matriks (bawah carta matriks) contohnya:

a) dua orang pelajar (siapa yang cakap banyak)
b) "takut" sentiasa disebut beberapa kali
-sokongan bacaan jurnal

Langkah kelima

-apa kesimpulan yang boleh kita buat
-rekod kesimpulan sama ada bawah matriks/ atas kertas yang berlainan

Langkah enam

-apakah langkah seterusnya yang boleh dibuat
a) tinjauan (soal selidik lain)
b) temubual /penilaian

-semak semula persoalan kajian
-bina modul / aktiviti
-jangan lupa rekodkan apa yang dibuat dalam matriks
-apakah maklumat yang masih diperlukan ?
a) pada pelajar
b) pada kaedah
c) maklumat latar belakang untuk tajuk ini.

Kegunaan data dalam Plan-Do-Study-Act cycle

1) Plan

- nilai dan ringkaskan kesemua data yang kita ada
-analisis dan kenalpasti tema utama
-kenalpasti seua data yang akan memberikan ukuran progress penambahbaikkan

2) Do

-kumpul data
-buat kajian rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi.

3) Study

-analisis data yang telah dikumpulkan dan buat kesimpulan

4) Act

-kenalpasti soalan tambahan
-rancang untuk penambahbaikan berterusan


mengumpulkan data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan.Kita mungkin tidak mendapat keputusan yang kita kehendaki, tetapi tidak perlulah dirisaukan. Dapatan kajian adalah bertujuan untuk memberi panduan dan memperbaiki pengajaran kita yang seterusnya.

Ringkasan untuk nota analisis data

-panduan untuk analisis data
 • reka bentuk pendekatan sistematik untuk menyimpan semua data
 • cuba faham, maklumat yang ingin disampaikan oleh data
 • cari tema dan pola
 • susun data berdasarkan apa yang kamu pelajari daripada data
 • masukkan semua data, termasuk data yang tidak menyokong apa yang kita cari
 • baca dan baca data berulang kali
 • bina imej visual
 • tulis nota ringkas untuk diri sendiri
 • kongsi dapatan bersama rakan dan bincangkan, kerana perbincangan akan menimbulkan persoalan baru
"lets data speaks to you"

Pembentangan Proposal Kumpulan

Tarikh : 1 Jun 2009

Pensyarah : Halimah Harun

Pensyarah telah memanggil beberapa kumpulan secara rawak untuk tampil ke depan bagi membentangkan tugasan proposal masing-masing.
Terdapat lima kumpulan yang telah dipilih dalam sesi ini. Sesi pembentangan ini bertujuan untuk berbincang dan memperbetulkan kesilapan yang wujud dalam setiap tugasan yang telah dilaksanakan.

Setiap kumpulan diminta untuk membuat pembetulan di atas setiap item atau perkara yang dibincangkan atau dicadangkan...

Sunday, June 7, 2009

proposal + pengumpulan data

Proposal Kajian Tndakan Group Bio

Sunday, May 31, 2009

Nota Kuliah: Pn.Sakinah..PENGUMPULAN DATA


Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk pengumpulan data..Namun kepelbagaian teknik tidak mampu menjanjikan kualiti dapatan kajian yang dibuat..


KENAPA KITA PERLU CAPAI KUALITI????
 • Tanggungjawab kepada pelajar
 • keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 • keperluan untuk melakukan tindakan yakni perubahan kepada perkara yang bermanfaat
KRITERIA UNTUK MENDAPATKAN KUALITI
 • Sama dengan keperluan kriteria yang terdapat dalam penyelidikan lain
 • Dua rukun sains dalam senarai penyelidik terhadap kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan
 • kedua-dua konsep diatas adalah kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan (Action Research)
KESAHAN?? APA YANG DIMAKSUDKAN??

Kesahan merujuk kepada kebenaran data dengan mengetahui samaada data sebenarnya mengukur/ mencerminkan fenomena khusus

KEBOLEHPERCAYAAN??
 • Kebolehpercayaan adalah berkaitan dengan ketepatan data
 • Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data yang diambil dari sampel yg terlalu kecil
 • Sehubungan itu untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu sentiasa bertanya
 1. adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat kepada realiti?
 2. bolehkah sy fikir sebarang sebab untuk syak/meragui ketepatan data?
LIMA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAKAN/ KAJIAN TINDAKAN
 1. TAHAP 1: Mengenalpasti masalah
 2. TAHAP 2: Perancangan tindakan
 3. TAHAP 3:Mengumpul data
 4. TAHAP 4:Menganalisis data
 5. TAHAP 5:Perancangan untuk tindakan seterusnya
MENGUMPUL DATA...
 • Apakah jenis data yang perlu dikumpul untuk menjawab persolan kajian????
 • Bagaimanakah untuk memastikan terdapat pelbagai perspektif terhadap kajian
ALAT PENGUMPULAN DATA..
 1. Pemerhatian (Video tape)
 2. Nota guru dan komen
 3. Kerja pelajar
 4. Refleksi pelajar dan kerja pelajar
 5. Jurnal pelajar
 6. Ujian
 7. Tinjauan soal selidik
 8. Temuduga (Audio tape)