Monday, May 25, 2009

Kuliah Minggu Ke-6 ( Hajah Halimah Harun)

AKTIVITI 1

Untuk aktiviti pertama, kami dikehendaki menulis setiap perkara yang dikehendaki oleh pensyarah dia atas sehelai kertas bersaiz A4. Antara perkara yang perlu ada di atas kertas tersebut ialah:

 1. Nama Penuh
 2. Program sekarang
 3. Status diri
 4. Alamat lengkap rumah
 5. Program yang diambil semasa Ijazah Sarjana Muda
 6. Universiti semasa program Ijazah Sarjana Muda
 7. Nama guru yang menjadi idola
 8. Kenapa guru tersebut dipilih sebagai idola
 9. Nama guru yang tidak disukai
 10. Kenapa guru tersebut tidak disukai
 11. Kenapa ingin menjadi seorang guru?
 12. Apakah peranan seorang guru?
 13. Akhir sekali, lukiskan gambar sebatang pokok, beserta tandatangan dan tarikh lahir

AKTIVITI 2

Tugasan secara berpasangan, rumusan salah satu tajuk daripada pembentangan semasa Seminar Serantau, di Klana Resort Seremban.

Nama ahli kumpulan:
 1. Nurul Huda Bt Mahmud Taridi
 2. Ummi Salmah Bt Adnan
Tajuk pembentangan yang dipilih

Pembelajaran Sains Fisika Melalui Pendekatan Integrated Sains Spritual di kelas IV SDN 034, Kampar

Nama Pembentang

Puan Zulhilmi ( Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.
sesi selari 4B, Merbau.

Intisari Pembentangan

Kenapa kajian dibuat?

Tujuan kajian adalah untuk mendeskripsikan hasil belajar sains fizik siswa melalui penerapan pendekatan "integrated sains spiritual" pada tajuk sistem suria

Apa yang dilakukan?

Pendekatan kajian ini dirancang untuk menghubungkan konsep-konsep dalam sains fizik dengan konsep-konsep agama islam yang berkaitan dengan sistem suria

Bagaimana kajian dibuat?

Instrumen yang digunakan adalah pengumpulan data melalui ujian hasil belajar kognitif dan ujian hasil belajar psikomotor pelajar


Langkah Pendekatan Model (Prosedur)

Perancangan :- merumuskan tujuan pembelajaran dan menetapkan konsep yang hendak difahami

Pelaksanaan :- pengelolaan kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan meminta pelajar melaksanakan aktiviti latihan dalam kumpulan

Perbincangan:-Perbincangan berkaitan dapatan aktiviti

AKTIVITI 3

Bagi aktiviti ketiga kami dikehendaki membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada lima orang. Kemudian kami diberi tugasan untuk menyiapkan proposal berkaitan satu kajian tindakan yang boleh dilakukan di dalam kelas.

Nama ahli kumpulan
 • Ummi Salmah bt Adnan (P48606)
 • Nurul Huda bt Mahmud Taridi (P48645)
 • Nurul Huda bt Mohd Rejab (P48657)
 • Samini Bianus (P48690)
 • Nor Syariah bt Sirun (P48694)
Tajuk kajian tindakan yang dipilih ialah:

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran biologi dalam topik "interaction among organism" dengan menggunakan dam ular sebagai alat bantu mengajar.
0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment