Friday, May 8, 2009

Refleksi Subjek Kaedah Mengajar (Aktiviti II)

Soalan:

Bentuk kumpulan dalam bidang yang sama ( 1 kumpulan ada 3 orang, lantik ketua,pencatat,pembentang).Selepas ikuti kursus kaedah mengajar..
a) Refleksi ke atas masalah / penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu
tajuk dan cadangkan 1 strategi / kaedah pengajaran untuk atasi masalah tersebut...

Kumpulan..

1) Ketua : Nurul Huda Bt Mahmud Taridi
2) Pencatat: Najwa Hayatee Bt Abdullah
3) Pembentang: Ummi Salmah Bt Adnan

Masalah/ penambahbaikan dalam kaedah mengajar:-

Tajuk :

Pembahagian Sel

Masalah :

Susah nak sampaikan pengajaran sehingga pelajar dapat faham kerana tajuk
adalah berbentuk abstrak.

Pembaikan :

Guna pelbagai BBM untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran seperti menggunakan video, model, gambar, animasi.

Strategi :

1) Melakukan aktiviti yang berkaitan tajuk (contoh: lakonan pelajar)
2) Meperuntukan masa yang lebih untuk menyelesaikan topik berkenaan.
3) Melakukan pembentangan pelajar, quiz atau test untuk menguji tahap
kefahaman pelajar.

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment